Letošní část oprav v Loudátově ulici je u konce + nové odvodnění v ul. Ještědská

 

video TV Chrastava

Na podzim letošního roku proběhla první část opravy Loudátovy ulice (ulice mezi Revoluční a Turpišovou ulicí). V rámci stavebních prací proběhla výměna zábradlí, bylo zvýšeno koryto Jílového potoka o jednu řadu žulových kvádrů a byla položena nová linka z žulových kostek ze strany bytového domu. Jako poslední krok přišel na řadu nový asfaltový povrch.
V letošním roce je tedy skončeno, v příštím roce budou práce pokračovat dále až ke stavebninám pana Rozmajzla.

V souvislosti s akcí v Loudátově ulici byl položen nový povrch také před křižovatkou ulic Ještědská a Nádražní.

V tomto místě byl vyřešen dlouhodobý problém s odvodem dešťových vod, který se objevoval po každém dešti a tvořila se v těchto místech velká kaluž. Byla zde proto vybudována nová dešťová vpusť, včetně navazujícího odvodnění z betonových žlabů a v dotčeném úseku byl opraven povrch komunikace.

V Chrastavě dne 5. prosince 2014

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM