Lípa na autobusovém nádraží je Stromem republiky

fotogalerie

V předvečer 50. výročí vzniku Československa dne 27. října 1968 chrastavští skauti slavnostně zasadili pod vedením ředitele školy Jaroslava Bradáče v parčíku na autobusovém nádraží lípu jako Strom republiky.

Již nastupující normalizace udusila skautské hnutí a potlačovala veškeré vzpomínky na předválečnou kapitalistickou první republiku. V městské kronice, která je vždy psávána s určitým zpožděním, je tomuto aktu věnována na straně 132 již jedna jediná věta:

později byla tato událost vymazána z paměti lidí téměř dokonale. Téměř, ale na zcela.

V letošním roce jsem zničehonic obdržel sbírku fotografií z onoho slavnostního dne s komentářem od pana Lubomíra Pachmana, který sice již dávno v Chrastavě nežije, nicméně jsme se následně osobně sešli přímo na Chrastavských slavnostech, kde mě o celé události vyprávěl.

Fotografie, které zachycují zúčastněné skauty při slavnostním aktu, umisťujeme do fotogalerie (bohužel žádná z fotografií nezachycuje samotnou lípu, její fotografie je současná). Zároveň vyzýváme všechny, kteří se na fotografiích poznají, aby nám tuto informaci okořeněnou o vlastní vzpomínku zaslali. Vítány jsou samozřejmě i případné další fotografie. Vše zasílejte na adresu podatelna@chrastava.cz (s heslem „Strom republiky“).

Plánuji, že v průběhu příštího roku (tedy pokud k tomu budu moci po volbách mluvit), navrhnu zřízení pamětní desky přímo u Stromu republiky se slavnostním odhalením v předvečer 97. výročí vzniku Československa a přesně 47 let po zasazení této významné lípy. Pokud bude tento návrh zastupitelstvem schválen, zvu Vás všechny již nyní na její slavnostní odhalení v úterý dne 27. října 2015 od 15 hodin v parčíku na autobusovém nádraží.

 

Chrastava dne 10.06.2014 Michael Canov, starosta