Liberecká ul. se stala dopravní prioritou kraje

Zdá se zdá, že buď letos nebo nejdéle v příštím roce (ul. Andělohorská) bude Chrastava co se týče popovodňových oprav komunikací jako ze škatulky. Městské jsou hotovy dávno, krajské se opravují v současnosti. Dlouho to však vypadalo, že bude jedna výjimka, která zůstane neopravená. Tou se málem stala ulice Liberecká. Ta, přestože jí v době, kdy povodeň měla těsně po kulminaci, byl na laně v dravém proudu vody táhnut tehdejší hejtman a voda se jí valila minimálně od kotelny nad sídlištěm, úplně z popovodňových rekonstrukcí vypadla. Nakonec se ji však podařilo zahrnout do priorit kraje. Liberecký kraj vytvořil na konci dubna seznam nejvíce poškozených úseků silnic II. a III. třídy, které nesplňují podmínky provozní způsobilosti a je třeba provést jejich celoplošnou opravu. Ten ovšem obsahuje celkem 226 úseků pozemních komunikací o celkové délce 556 km a o odhadovaném finančním objemu 2.156 mld. Kč, které rozdělil do osmi kategorií priorit. Samozřejmě je však otázkou, na co všechno bude mít Liberecký kraj finanční prostředky. O to více je pro nás podstatné, že se oprava Liberecké a celého úseku ve směru na Machnín o délce 3,542 km podařilo zařadit do první kategorie priorit. Odhadovaná cena rekonstrukce je 15 mil. Kč. Pokud tedy nenastane žádná nepředvídatelná situace, mělo by dojít k rekonstrukci Liberecké a komunikace dále na Machnín v roce 2015.

 

 V Chrastavě dne 07.05.2014 Ing. Michael Canov, starosta

 

Odkaz:
Podrobnosti lze nalézt na stránkách Libereckého kraje zde