Kronika města Chrastava

Na webové stránky byla umístěna kronika města, která je naskenována a ve formátu pdf si ji nyní můžete přečíst. Kronika byla psána v letech 1948 – 1988 a v současné době je uložena v Státním okresním archivu Liberec.

Pojďme se tedy vrátit jejím prostřednictvím v čase a připomenout si dění v našem městě.

Přejeme příjemné počtení.

Kroniku si můžete přečíst na našich stránkách  zde.