Další jarní výlet chrastavských turistů

Poslední květnovou sobotu uspořádal KČT Chrastava třetí jarní výlet pro své členy, ale zúčastnili se i nečlenové. Počasí nám přálo a tak výhled na České středohoří byl úchvatný. Naše první zastávka byla totiž na hoře Říp – 456 m.n.m. Podle legendy na Říp vystoupil praotec Čech se svou družinou. Dnes toto místo patří mezi základní symboly české státnosti. Na samém vrcholu stojí církevní památka - románská rotunda sv. Jiří. Svým tvarem je Říp zalesněná stolová hora s vrcholovou plošinou ve tvaru elipsy viditelná z dálky. Dílčí pohledy do širokého okolí se nabízejí z několika skalních vyhlídek na úbočích hory. Bohužel na Ludmilinu vyhlídku jsme se pro kluzké bláto nedostali. Na vrcholku jsme se občerstvili a po sestupu jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna šla pěšky do Roudnice nad Labem a druhá se tam svezla autobusem. Roudnice nás všechny velmi mile překvapila. Je to opravdu krásné město s mnoha památkami. Měli jsme možnost navštívit románský hrad a barokní zámek s parkem, který se postupně rekonstruuje. Okolo Špýcharu a sochy sv. Jana Nepomuckého jsme se dostali k Zámecké jízdárně, kde se nachází Galerie moderního umění. Jediným dochovaným pozůstatkem opevnění staré Roudnice je věž Hláska, kam jsme si nahoru vyšlápli téměř všichni. Impozantní výhled do okolí stál za to. Hned v sousedství jsme si mohli prohlédnout Zvonici se třemi zvony, Chrám Narození Panny Marie a Augustiniánský klášter. Kolem Kaple sv. Josefa u Pražské brány jsme došli na Kratochvílovu rozhlednu, jednu z nejníže položených rozhleden u nás. I když jsme prošli všechna tři náměstí, prohlédli si sochy a morový sloup, nestačili jsme obejít všechny památky. Ani Podřipské muzeum jsme nemohli navštívit, nebylo ještě otevřené. Ale návštěva tohoto města stála za to. Při zpáteční cestě jsme ještě zastavili na krátkou chvíli v královském městě Mělník, kde jsme prošli historickou částí a pohledem na soutok řek Labe a Vltavy, jsme se rozloučili s tímto krásným výletem.

J. Marxová - KČT