Indiáni v Chrastavě

video TV Chrastava

Možná se některým z vás poštěstilo potkat skupinu malých indiánů. Zrak vás nešálil! To Společenský klub připravil 1. běh příměstského tábora. Pokusíme se tedy i vás zasvětit do děje na táboře.

Kmen, který se jmenuje Kmen od řeky Jeřice, vede šaman Žlutý vlas a tři náčelnice jednotlivých kmenů. Právě vytvořit kmeny, pojmenovat je, vyrobit autentický oděv, pokřik a vlajku byl úkol pro začátek. Ještě před obědem svolal šaman znovu kmenovou radu, na které se již představily nové kmeny: „Zelený dráp – s náčelnicí Kočičím zubem“, „Kmen od hory Hnědky- zde je náčelnicí Šedivá Rous“ a „Červené pírko vede Hbitá Wakan“. Po „orlím steaku“ měli malí indiáni dost sil k tomu, aby se vydali na první zkoušku – Stopování koní. Vzhledem ke zkušenostem náčelnic a k talentu ostatních netrvalo vystopování dlouho. Po návratu do kmenového teepee ležel na stole dopis od Indiánské Babičky, která vysílá celý kmen na celodenní výlet.

Druhý den jsme se tedy vydali do děčínské zoologické zahrady a následně do Hřenska, kde byla největším zážitkem jízda v soutěsce a indiánské pokřiky na ostatní neznámé kmeny v lodích. I zde nejeden turista poznal náš kmen a raději ho obcházel velkým obloukem, případně raději uvolnil cestu. To, že věk v tomto životě hraje velkou roli, ukázala zpáteční jízda. Náčelnice sotva udržely oči a mladí by dokázali odnést celou soupravu na jedné ruce a ještě by při tom zpívali.

Na středeční kmenové radě byly odevzdány šamanovy dary z cest pro Indiánskou Babičku. Celé dopoledne probíhaly indiánské hry, kde si všichni osvojili přesnost, trpělivost, odvahu, spolupráci a rychlost. Po náročném dopoledni přišlo oddychové odpoledne, kde kmeny získaly stříbrný plátek, který se snažily vyměnit, a co nejvíce zhodnotit. Ukázalo se, že smysl pro obchodování nikomu nechybí.

Na ranní kmenové radě přijal šaman pozvání do jiného kmene PONNOOKA, kde stálo velké teepee, který náš kmen zatím nemá, bylo ukázáno rozdělávání ohně a viděli jsme, jak náčelník kmene pracuje s koněm.

Poslední den šaman vysílá kmen do liberecké záchranné stanice Archa, kde kromě dravců, ptáků a zajíců vidíme i malé kočkovité šelmy a nemálo vlků, kteří by se do kmene hodili. Po návratu se již všichni připravovali na závěrečný rituál. Za zvuku bubnů přichází šaman Žlutý Vlas a Indiánská Babička, aby rozhodli, zda je možné přijmout členy do kmene. Po pokřicích a tanci se stali všichni právoplatnými členy kmene Od řeky Jeřice – získali orlí péro a malé dárky. Na samotný závěr jsme s rodiči opekli bizona ve střívku a rozloučili se.

Velké poděkování patří vedoucím: Tereze Loučkové, Adéle Bednářové a Petře Pelantové, které se dětem naplno věnovaly a připravily různorodý a pro děti bohatý program. Patří jim za to ještě jedno velké DÍK.

 

Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu