Nová pravidla pro hlášení městského rozhlasu

Dodatek č.1 ceníku č. 6/2009   Pravidla pro hlášení městského rozhlasu

Město Chrastava se snažilo o maximální informovanost občanů prostřednictvím městského rozhlasu, kdy realizovalo všechny žádosti o hlášení včetně hlášení komerčních. Prostřednictvím diskusního fora se však dostalo pod palbu kritiky, že co je moc je příliš, a často opakovaná mimořádná komerční hlášená jsou na obtíž. Po rozboru celé situace byla uznána oprávněnost této kritiky a město prostřednictvím rady města přijalo následující pravidla pro hlášení městského rozhlasu:

 

1. Pravidelná hlášení Pravidelná hlášení MR je možné hlásit pouze v následujících termínech.

Pondělí 15:00 hodin

Středa 16:30 hodin

Pátek 12:00 hodin

2. Mimořádná hlášení Mimo termíny pravidelných hlášení dle bodu 1. lze hlásit pouze oznamování mimořádných událostí, např. přerušení dodávek plynu, el. proudu, vody, pátrání např. po ztracených zvířatech a mimořádná hlášení v zájmu města Chrastavy.

3. Komerční hlášení Komerční hlášení smí být hlášeno městským rozhlasem pouze v časech pravidelných hlášení dle bodu 1.

 

Pro jeden podnikatelský subjekt smí být hlášení maximálně 1x v týdnu v maximální délce 5 řádků (tj. 350 znaků) strojem psaného textu.

 

Současně rada města navýšila poplatky pro komerční hlášení (a byla zkrácena délka textu v rámci tohoto poplatku)

Rozhlas – komerční hlášení

opakované hlášení 1x v pravidelném čase hlášení v týdnu v délce maximálně 2 řádky (tj. 120 znaků) textu strojopisu.

100,- Kč

každý další i započatý 1 řádek (60 znaků) textu strojopisu

200,- Kč

 

Město Chrastava se bude i nadále snažit, aby používání městského rozhlasu bylo ku prospěchu občanů města a snaží se vždy operativně řešit jak problémy s poruchovostí tak vyváženě s hlasitostí rozhlasu. V rámci městského úřadu má na starosti tuto problematiku ORM MěÚ paní Fadrhoncová (přes ústřednu 482363811, přímo 482363862).

 

V Chrastavě dne 7. 8. 2014 Michael Canov, starosta