Chrastava, Skalice, Bertsdorf-Hörnitz – hasiči společně proti živlům

 

V rámci projektu "Chrastava, Skalice, Bertsdorf-Hörnitz – hasiči společně proti živlům" (číslo žádosti 100088718, číslo zákazníka 44840), který je financován z dotačního programu Evropské unie, získaly sbory dobrovolných hasičů z Chrastavy, Skalice u České Lípy a německého Bertsdorf-Hörnitz finanční prostředky na pořízení hasičské techniky potřebné pro jejich záslužnou práci.

Chrastava a Skalice získaly novou cisternu, Bertsdorf - Hörnitz získal nové technické vozidlo.

Ve Skalici se dále z prostředků opravila a v Bertsdorfu - Hörnitz postavila nová hasičská zbrojnice.

Jednou z podmínek dotace je pořádání pravidelných společných cvičení jmenovaných sborů.

Jako první byla na řadě Chrastava a proto naši hasiči připravili na sobotu 21. září 2013 cvičení, jehož obsahem byl zásah u hořícího domu, a to včetně záchrany obyvatel. Celá akce byla pod vedením pana Petra Čálka perfektně připravena a nezbývá než se těšit na setkání a společné cvičení ve Skalici 19. 10. 2013, ze kterého Vám přineseme další reportáž.

 V těchto společných cvičeních se pokračovalo 23. října 2013 ve  Skalici u České Lípy a 16. listopadu 2013 v německém Bertsdorf-Hörnitz.

Za Chrastavu tuto akci připravil pan Petr Čálek, za Skalici pan Jiří Havner a za Bertdorf-Hörnitz pan Jens Heinzl. Cvičení se účastní vždy část zásahové jednotky (6členné družstvo).

Poslední akcí z dotačního programu Ziel 3 - "Hasiči společně proti živlům" bylo dokončení výstavby hasičské zbrojnice v německém Bertsdorf-Hörnitz.
Na slavnostní otevření 29. března 2014 přijali pozvání zástupci všech zúčastněných stran tohoto projektu.
Kromě místních to byli hasiči a představitelé ze Skalice u České Lípy a naši chrastavští hasiči včetně zástupců města.
Slavnostního otevření se zúčastnili i pozvaní hosté z okolních německých hasičských sborů.
Všechny investiční akce projektu tím byly ukončeny a nyní jen zbývá povinnost pořádání pravidelných společných cvičení po dobu 5 let.

 

Zita Václavíková, místostarostka