Turnaj partnerských měst opět v Chrastavě 

  fotbalisti  

video TV Chrastava  fotogalerie  video TV RTM

 

V sobotu dne 26. 7. 2014 se uskutečnil již 11. ročník fotbalového turnaje mládeže partnerských měst. Po 5ti letech a potřetí celkem v Chrastavě. Hrálo se ve dvou kategoriích U-11 a U-15. Kromě domácích se turnaje zúčastnila mužstva z Eichstättu (Německo – Bavorsko) pod vedením zakladatele turnaje emeritního primátora Eichstättu Arnulfa Neumayera a z měst Lwówek Śląski a Lwówek (obě Polsko) pod vedením tajemníka Lwówek Śląski Jana Serafina. Mužstva našich partnerů přijela již v pátek 25. 7. 2014 a byla ubytována v budově školy na náměstí (co mužstvo, to patro). K přípravě na turnaj (ale i po turnaji) měla navíc mužstva našich hostů plně k dispozici multifunkční hřiště za sportovní halou. Stravování (vyjma večeře po turnaji, kterou bylo opékání přímo v areálu fotbalového hřiště TJ Spartak) bylo zajištěno ve školní jídelně. Během samotného turnaje, který se odehrál za krásného počasí, měli hráči i jejich vedení k dispozici volný vstup na sousední koupaliště, což bylo hojně využíváno. Naši hosté byli v Chrastavě až do neděle 27. 7. 2014, kdy po snídani odjeli domů do vlasti. 

Samotný turnaj byl zahájen v sobotu v 9 hodin nástupem mužstev před státní vlajky a hymnami České republiky, Polska a Německa. Po přivítání byl sehrán turnaj nejdříve v kategorii U-11, kterého se zúčastnilo 5 mužstev (Eichstätt, kterého reprezentovala jeho městská část Marienstadt, postavil 2 mužstva). Hrálo se paralelně na dvou hřištích (na šířku velkého hřiště) a vítězem se stalo mužstvo z Lwówek Śląski. Poté nastoupila již na velkém hřišti 4 mužstva kategorie U-15. V této kategorii vyhrálo mužstvo z Eichstättu (Marienstadtu). Co se týče chrastavských mužstev, tak ta v ostré konkurenci obsadila 5., resp. 4. místo. Bližší informace a vyhodnocení hry našich mužstev lze nalézt přímo na webových stránkách mládeže fotbalového oddílu TJ Spartak. Po 17. hodině bylo slavnostní vyhlášení výsledků, kde spolu se mnou předával ocenění, tj. poháry a koláče, všem mužstvům zástupce Euroregionu Nisa Jiří Vosecký. Vyvrcholením slavnostního aktu byly státní hymny na počest vítězů. 

Využívám této příležitosti a chci tímto poděkovat trenérům mládeže našich mladých fotbalistů. Vím osobně ze své dávné 24 až 30 let staré osobní historie, že celoroční trénování i výchova fotbalové mládeže, navíc za „hubičku“ či vůbec zadarmo, není vůbec jednoduchá (přitom o to zodpovědnější) práce. A v dnešní době plné jiných lákadel již vůbec ne. A proto moc děkuji pánům trenérům. Jmenovitě si toto poděkování plně zaslouží Petr Grusman, Roman Valeš, Josef Adámek, Pavel Henzl, Martin Šimek a všichni další, kteří jim pomáhají. Dále si dovoluji poděkovat řediteli turnaje panu Petru Rozmajzlovi a všem zástupcům fotbalového oddílu TJ Spartak, včetně rodičů hráčů, za pomoc a podporu při turnaji. 

Velké poděkování za celou organizaci tříčlenného pobytu mužstev partnerských měst si zaslouží pracovníci města Chrastava (Pavel Urban, Karin Cinibulková, Vratislav Loučka, Iva Loučková a další), za zajištění ubytování ředitel školy Aleš Trpišovský a za zajištění stravování ředitelka školní jídelny Miloslava Šírová. A poděkování ze všech největší si zaslouží paní místostarostka Zita Václavíková, která kompletně za průběh celého pobytu našich hostů z partnerských měst zodpovídala a tuto organizaci bravurně zvládla. 


V Chrastavě dne 28. 7. 2014                                                Ing. Michael Canov, starosta


Info o turnaji na stránkách partnerských měst:
Lwówek Śląski                    článek s fotografiemi z turnaje
Eichstätt (část Marienstein)   fotogalerie z celého pobytu

Historie turnaje:
 2013 Eichstätt
 2012 Lwówek
 2011 Lwówek Śląski
 2010 Eichstätt
 2009 Chrastava
 2008 Eichstätt
 2007 Bolca a Vestenanova
 2006 Chrastava
 2005 Eichstätt
 2004 Eichstätt