Fond solidarity EU – příspěvek na krytí škod po povodni v červnu 2013

 

Město Chrastava získalo na základě podané žádosti finanční příspěvek z Fondu solidarity EU prostřednictvím Libereckého kraje v celkové výši 137.333,22 Kč určený na krytí části výdajů spojených s likvidací následků povodní z června 2013.

Kompletní seznam podpořených akcí je uveden zde.

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM