Zprávy z partnerského města Eichstätt (SRN)

Dozvěděli jsme se zajímavou zprávu – cituji (doslovný překlad):
„V novém vydání "FOCUS" č.12/14 ze dne 17.3. bylo všech 402 okresů a měst
porovnáno a prověřeno: " Kde Německo je nejlepší " - blahobyt, práce, bezpečnost. Výsledek: " V Eichstättu se žije nejlépe z Německa"!!!.“

Blahopřejeme k tak úžasnému výsledku. Je velikým oceněním bývalého vedení města v čele s primátorem Arnulfem Neumeyerem a všech občanů města, protože je to ohodnocení dlouholeté mravenčí práce.

Současně je i obrovským závazkem do budoucnosti - udržet si toto prvenství nebude lehká práce.

K tomu přejeme současnému panu primátorovi Andreasi Steppbergerovi, celému zastupitelstvu a všem obyvatelům města Eichstätt hodně síly, dobrých nápadů, lásky a věrnosti svému městu.

Zita Václavíková, místostarostka