Ohlášená demonstrace byla po hodině zakázána

V řádných lhůtách dle zákona o právu shromažďovacím byla vůči městu Chrastava splněna oznamovací povinnost jedné organizace, která se dle svého oznámení rozhodla uspořádat v našem městě na náměstí ve středu dne 23. 4. 2014 od 11 do 17 hodin demonstraci za zastavení umělých potratů.

Po zahájení této demonstrace bylo zjištěno, že naplňuje svojí brutalitou vyobrazení (+ nacistickými symboly) na tzv. informačních panelech příslušné paragrafy zákona umožňující okamžitý zákaz demonstrace.

Ve 12:19 hodin jsem osobně vydal zákaz této demonstrace a předal oznámení o tomto jejím organizátorům. Protože organizátoři odmítli okamžitě rozebrat tzv. informační panely, učinili tak na můj příkaz neprodleně strážníci městské policie společně s pracovníky na veřejně prospěšných pracích.

Organizátoři demonstrace opakovaně za vydaný zákaz hrozili soudní žalobou. Vše ovšem natáčela TV Chrastava, jejíž natočený materiál je dostatečným důkazním prostředkem opravňujícím vydaný zákaz demonstrace (a v  případě nutnosti bude použit).

 

 Chrastava 23.04.2014 Michael Canov, starosta města