Vznikne v Andělské Hoře autobusová zastávka ? 

  video TV Chrastava

V Andělské Hoře neexistuje a v historii nikdy neexistovala autobusová zastávka. Že je to nesmysl, že je zastávka Andělská Hora zanesená v jízdních řádech? No, v jízdních řádech sice je, ale zastávka Andělská Hora (před mostem přes Lužickou Nisu) v Andělské Hoře není (není na katastru Andělské Hory). Již tento fakt sám o sobě dokládá potřebnost zřízení zastávky přímo v Andělské Hoře. 

V současné době probíhají jednání ohledně zajíždění autobusů přímo do srdce Andělské Hory na náves. Jednání se vyvíjejí velmi nadějně, pracovníci koordinátora veřejné dopravy Libereckého kraje ředitel Jiří Hruboň a dopravní specialista Jan. Roženský byli v pondělí 26. srpna 2014 přímo na místě. Přestože není situace z hlediska organizace dopravy nijak jednoduchá (na náves nemůže jezdit klasický autobus, ale autobus malý, který zase nemá potřebné využití na lince do Liberce), jsou pánové názoru, že z jejich strany je situace řešitelná a od 1. září 2015 mohou být zavedeny v pracovní dny (resp. ve dnech školního vyučování) čtyři spoje denně. 

Ze strany města je nutností do té doby zřídit oficiální zastávku, což je město bezpochyby schopno do dané doby zvládnout. Trasa malých autobusů dle našich představ povede na návsi dokola (či spíše do trojúhelníku) kolem rybníčku se zastávkou v horní horizontální části (která se do té doby též vyasfaltuje). 

Takže, jestli vše dopadne dle plánu, pojede již za rok 1. září 2015 z andělohorské návsi se školáky a dalšími cestujícími historicky první autobus.

Pro úplnost dodávám, že dosavadní zastávka nazývaná Andělská Hora se pochopitelně rušit nebude. 

V Chrastavě dne 28.08.2014             Ing. Michael Canov, starosta