Psáry vybojovaly pravdu pro všechny i pro Chrastavu

zastupitelstvo

Pomatenost zřejmě nejzbytečnějšího úřadu v České republice, který se jmenuje Úřad pro ochranu osobních údajů, je konečně (pravomocně) potvrzena i soudně.

Tento úřad zakazoval zveřejňovat záznamy ze zastupitelstev. Přitom kdokoli (nejen občan obce či kraje) se může ze zákona zastupitelstva zúčastnit, kdokoli (nejen občan obce či kraje) si může ze zákona prohlédnout zápis, ale ÚOOÚ zveřejňování videozáznamů zakazoval s odůvodněním, že tam jsou vidět a slyšet soukromé osoby či se o nich mluví. Fakt na hlavu. Asi jako kdyby někdo zakazoval zveřejňování sportovních utkání, protože tam jsou přece vidět a slyšet též soukromé osoby (diváci).

Na postoj ÚOOÚ zareagovala řada zastupitelstev tak, že raději nezveřejňovala videozáznamy zastupitelstev vůbec a když přece, tak si ho sama cenzurovala. Některá města dokonce z obav před ÚOOÚ přemístila kamery, jen aby nebyl návštěvník zastupitelstva na videozáznamu ani vidět.

Obec Psáry se zakazování a vyhrožování ÚOOÚ nezalekla. Začala zveřejňovat videozáznamy kompletně bez cenzury. Jenže, když na podzim roku 2011 byla v rámci diskuze zastupitelů zmíněna (a na videozáznam nahrána) i výše platu ředitelky základní školy (v souvislosti se škodou, která obci hrozí v případě prohraného pracovněprávního sporu), tak ÚOOÚ obec Psáry zažaloval. Obec Psáry však soud pravomocně vyhrála. Soud jasně řekl, že každá obec má právo zveřejňovat videozáznam zastupitelstva v plném rozsahu. Žádné vypípávání. Prostě, co se na veřejně přístupném zastupitelstvu řekne, si má každý právo pustit i ze záznamu. Tak jako si sportovní fanoušek smí pustit záznam ze sportovního utkání.

Obci Psáry blahopřejeme. Její vítězství je významné pro všechny obce či dokonce kraje. Videozáznam lze zveřejňovat, a to v plném rozsahu bez jakéhokoli vypípávání. A protože v Chrastavě dlouhodobě zastáváme naprosto stejný právní názor jako Psáry, ze zastupitelstva pořizujeme dlouhodobě necenzurovaný záznam (na požádání komukoli k zapůjčení od roku 2005, na internetu od roku 2011), máme konečně od vyhrožování a potencionální pokuty podařeného úřadu zvaného Úřad pro ochranu osobních údajů klid.

 

V Chrastavě dne 10.06. 2013 Michael Canov, starosta

Média:
09.06.2013 Česká televize: Průlomový rozsudek "zamotal hlavu" ÚOOÚ