Závory vykoupené lidskou tragédií

video TV Chrastava

Trvalo to 6 let a 15 dní. Tragédie, která se stala dne 13. června 2007 na nechráněném přejezdu do centra Andělské Hory byla mementem. Od doby tohoto strašného neštěstí město opakovaně oslovovalo SŽDC (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace) o instalaci závor. Jenže SŽDC město Chrastavu zpočátku absolutně ignorovalo. Na opakované žádosti ani nereagovalo. Dne 4. února 2010 došlo na přejezdu k další nehodě. Ta sice neměla tragické následky, ale byla příslovečnou poslední kapkou vůči absolutní ignoranci ze strany SŽDC.

Neprodleně dne 5. února 2010 město oslovilo s písemnou stížností přímo tehdejšího ministra dopravy Ing. Gustava Slamečku, MBA současně se žádostí o osobní jednání a začaly se dít věci.

Nebylo to sice osobní jednání s ministrem dopravy, zato se již 9. února telefonicky osobně ozval tehdejší generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek s velikou omluvou za dosavadní absolutní nečinnost a dne 12. února pan generální ředitel Chrastavu včetně samotného přejezdu v Andělské Hoře navštívil osobně. Vypadalo to velmi nadějně, generální ředitel SŽDC, možná i jako odpustek za předcházející nečinnost, byl závorám evidentně nakloněn. Následovalo jednání přímo na Ministerstvu dopravy v Praze dne 16. února, ale tam již byl cítit ze strany ministerských úředníků osten, jak se ze závor vyvlíknout. A taky že ano. Nařídili tzv. místní šetření pod vedením Drážního úřadu. To proběhlo dne 31. března a závěr byl negativní. Žádné závory nebudou (namísto toho bylo rozhodnuto, že v termínu do 31. května vzniknou některé úpravy, jako je opatření výstražných křížů žlutým límcem, lepší natočení jednoho výstražníku a osazení desky proti oslnění sluncem, což se posléze i stalo). My jsme se však nedali a podali jsme proti tomuto rozhodnutí stížnost. A světe div, byli jsme ve stížnosti úspěšní. Drážní úřad rozhodnul dne 11. května 2010, že závory budou.

A pak se již jen čekalo na naplnění rozhodnutí. Zde velkou a kladnou roli sehrál zástupce SŽDC v Libereckém kraji Ing. Ivan Jágr (který byl zároveň mým kolegou v dopravním výboru Libereckého kraje), který hlídal, aby se na andělohorské závory nezapomnělo. I tak se ovšem na realizaci čekalo do konce června 2013. Současně s instalacemi nových závor na přejezdu do centra Andělské Hory došlo k výměně závor na přejezdu do Kryštofova Údolí. Celkové náklady, které musela SŽDC vydat, činily 11 mil. Kč.

Před šesti lety došlo na přejezdu v Andělské Hoře k tragédii. I po letech soucítím s rodinou člověka, který za tehdy chybějící závory zaplatil životem. Věřím, že nově instalované závory zabrání opakování tragédie kdykoli v budoucnu.

 

V Chrastavě dne 01.07.2013 Ing. Michael Canov, starosta

 

Články:

05.02.2010 Kolik lidských životů budou stát závory v Andělské Hoře?

16.02.2010 Jednání na téma závory v Andělské Hoře

18.04.2010 Drážní úřad závory v Andělské Hoře nechce

Stížnosti a rozhodnutí:

05.02.2010 Stížnost Ministrovi dopravy Gustavu Slamečkovi

18.04.2010 Stížnost proti rozhodnutí Drážního úřadu

11.05.2010 Rozhodnutí drážního úřadu o zřízení závor

Od 07.08.2009 Chrastavské forum: Závory na žel. přejezdu v Andělské Hoře

Média:

23.06.2013 RTM:     Závory v Andělské Hoře

30.06.2013 Liberecký deník Tragickým nehodám na trati je snad konec