Transfery obojživelníků 2013

video TV Chrastava

První teplé dny vylákaly tisíce žab a čolků ke každoroční cestě ze zimovišť ke stojatým vodám, kde se rozmnožují. Avšak cesty tahu žab jsou často křížené silnicemi, kde tito bezbranní živočichové vůbec nedostávají šanci k bezpečnému přechodu a naplnění svých biologických povinností. Stovky vysušených žabích placiček jsou k vidění na mnoha místech v našem okolí.
Někteří řidiči mají dokonce přejíždění žab za jakousi zvrhlou zábavu.
Avšak existují i v Chrastavě lidé, jimž není lhostejný osud obojživelníků a věnují svůj čas a energii podpoře a ochraně přírody.
Dobrovolnická skupina mladých chrastaváků CHASA ve spolupráci s Ekocentrem Suchopýr, p.s. z Oldřichova v Hájích proto vystavěla mezi rybníkem Oko nad Chrastavou migrační bariéru o délce více jak 200 m. Výsledkem jsou stovky bezpečně přemístěných ropuch obecných, několik skokanů hnědých, ale i čolků, slepýšů, užovek atd.
Kromě migračních bariér se osvědčil i přímý sběr žab, který se však dá provádět pouze na komunikacích s menším provozem. Takovým místem je například úsek mezi Barandovem v Dolní Chrastavě a odbočkou na Panenskou Hůrku. Zde při tahu po setmění vylézají na vozovku desítky ropuch, skokanů a čolků najednou a i jedno projíždějící auto či těžká lesnická technika dokáže při takovém návalu způsobit doslova katastrofu. Za necelých čtrnáct dní bylo na úseku cca 800 m sesbíráno dobrovolníky téměř dva tisíce ropuch, desítky skokanů hnědých a desítky čolků.
Po nakladení vajíček již obojživelníci netáhnou tak masově a individuálně se navracejí na místa, kde stráví léto.
Napřesrok je v plánu opět vybudovat bariéru u Oka, rozšířenou o dílčí úseky sousedící mimoúrovňové křižovatky a další sběry nejen za Barandovem, ale i na jiných místech v okolí našeho města.

Děkujeme touto cestou všem, kteří se podíleli na výše zmíněných akcích i všem příznivcům.

Text: Bc. Martin Spáčil, referent OVÚS, MěÚ Chrastava
Foto: Bc. Martin Spáčil, referent OVÚS, MěÚ Chrastava, Májin