WiFi zóny

logo

Od dubna 2013 jsou v provozu nové wifi-zóny s přístupem na internet.
Pokrytí zaručeným signálem je: 

 na radnici ve velké zasedačce                    (  SSID: radnice1 ),
v malé zasedačce                                        ( SSID:  radnice2 ), 
v internetovém klubu v místnosti infocentra  ( SSID:  i-klub ) ,
 na sále společenského klubu CVA             ( SSID:  SpolKlub ) 
 a v 1.patře budovy společenského klubu ( SSID: CVA01 ).


Wifi zóny na radnici jsou určeny pro účastníky akcí v zasedacích místnostech , zóny ve společenském klubu pro návštěvníky akcí a pro členy zájmových kroužků.
V infocentru je zóna určena pro zákazníky internetového klubu, kteří se připojují k internetu pomocí vlastní techniky. Zde je připojení jako placená služba podle ceníku internetového klubu.
Ostatní připojení jsou bezplatná v rámci uvedených akcí nebo činností. Připojení  je otevřené, bez potřeby zadávat přístupový kód.
Všechny přístupové body mají aktivní  DHCP, což znamená, že přidělují adresu sami a není třeba ji zadávat ve vlastnostech připojení.

V.Loučka