Červnové výstavy

 Video TV Chrastava   fotogalerie 

Během června můžete navštívit v městské galerii a v muzeu hned dvě zajímavé výstavy. První nese název „Pohledy“ a prezentují na ní své práce žáci Základní umělecké školy Liberec, pobočka Chrastava. Výtvarný obor zde vede již od roku 2006 paní učitelka Ivana Vykypělová a v současné době se věnuje v 1. – 7. ročníku 34 žákům. Výstava byla zahájena vernisáží v pondělí 3. 6. 2013 v 16:00 hod. a zúčastnili se jí nejen samotné vystavující děti a jejich rodiče, ale i představitelé Města Chrastavy. Na samotný úvod přednesla monolog Viktorie Havrdová „Hrdý Budžes“ od Ireny Douskové. Talentovaná Viktorka přijela ze ZUŠ Liberec se svojí paní učitelkou Milenou Hercíkovou. Na výstavě se můžete setkat s různými malířskými technikami, např. kresby pastelem, uhlem, gelovými tužkami, tuší, fixy, malby temperovými barvami malované při hudbě, nebo kompozice z tiskátkových písmen či tisky z koláže. Spatříte zrcadlovou krajinu, negativní paobraz, vystřihovánky, koukátka, akvarely, kašírované objekty. A proč název „Pohledy“? Jak řekla paní Vykypělová: „Dívat se na svět je pro výtvarníky to nejdůležitější, dívat se citlivě a vidět to, co ostatní nevidí.“ Tuto výstavu můžete navštívit i během měsíce července, přesněji do 27. 7. 2013.

 

Druhá vernisáž se konala již v rámci Chrastavských slavností v pátek 7. 6. 2013 v 16:00 hodin a otevřela výstavu „fotoGRAFIKA“. Své umění představuje Ireneusz Paciocha z našeho partnerského města Lwówek Śląski, jehož představitelé se společně se starostou Chrastavy Michaelem Canovem a místostarostkou Zitou Václavíkovou vernisáže zúčastnili. I. Paciocha nám ke své výstavě sdělil: „Své práce jsem omezil do dvou tónů, tím nastává zjednodušené dělení světla a stínu. Nepoužil jsem polotóny. Práce mají charakter portrétu nebo spíše studie hlavy. Čáry a skvrny od jemných až k silným způsobují, že stále plněji vymezují tvar hlavy. Pro správné vnímání těchto prací je třeba zaktivizovat představivost, oživit podvědomí a také naladit citlivost očí na působení vytříbených malířských jevů.“ Fotografiky budou v muzeu vystaveny do 31. 6. 2013. Zveme vás srdečně na obě výstavy do městských vystavovacích prostor.

Jitka Marxová