MHD 16 po dobu výluky přes Andělskou Horu

V polovině listopadu 2013 došlo k uzavření komunikace Machnín – Kryštofovo Údolí s tím, že objízdná trasa je vedena i přes katastr Chrastavy, a to sjezdem z dálnice do ulice Nádražní, dále pak ulicí Andělohorskou a přes Andělskou Horu. Takto je vedena i jízdní trasa linky MHD 16 Liberec-Fügnerova – Kryštofovo Údolí, kterou provozuje Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce (DPMLJ). Zásluhou vstřícnosti pracovníků tohoto podniku a vstřícnosti pracovníků firmy Libereckého kraje KORID, která zodpovídá za dopravní obslužnost v Libereckém kraji, byl kladně vyřízen náš podnět, aby po dobu objížďky zastavovala (na znamení) linka MHD 16 i na katastru města Chrastava na zastávkách, které má na trase. To znamená zastávky Andělohorská a Andělská Hora. Jízdné z či do Chrastavy by se mělo platit ve výši 24 (děti 12) Kč, bez možnosti úlev.

Doba uzavření komunikace Machnín-Kryštofovo Údolí není v době psaní tohoto článku jistá. Je možné, že bude až do jara, ale také je možné, že od 15. prosince bude přes zimu uzávěrka přerušena. Každopádně platí, že po dobu, kdy bude linka MHD č.16 jezdit přes naše město, bude na trase, tj. v Andělohorské a Andělské Hoře, stavět. Aktuální informace budou zveřejněny na internetových stránkách http://www.dpmlj.cz/ a na jízdním řádu na Fügnerově ulici.

 

V Chrastavě dne 22.11.2013 Ing. Michael Canov, starosta

 

Objížďkový jízdní řád

Mapka zastávek