Oznámení o uzavírkách

Z důvodu nutné rekonstrukce plynovodu v ulici Spojovací, Žitavské a Frýdlantská bude po nezbytně nutnou dobu omezen provoz v centru města. Celá akce je z důvodu velkého rozsahu rozdělena do tří etap.

První etapa, kdy dojde k úplné uzavírce křižovatky ulic Spojovací a  Frýdlantská, bude započata v pondělí 11. 3. 2013 a  potrvá max. do 12. 4. 2013.

Objízdná trasa pro osobní automobily, jedoucí z ulice Frýdlantské, vede ulicí Mlýnskou, Spojovací a  Pobřežní, pro osobní automobily, jedoucí z ulice Liberecké, bude doprava svedena přes náměstí kolem budovy radnice.

Nákladní doprava bude z ulice Frýdlantské odkloněna do ulice Družstevní, Školní, Spojovací, a  Pobřežní s tím, že v ulici Družstevní bude provoz řízen semafory.

Veškeré objízdné trasy budou značeny dopravními značkami.

Během stavebních prací nebude omezen provoz autobusových linek a  všechna nástupní místa zůstanou zachována.

O průběhu dalších návazných etap, včetně dopravního omezení, Vás budeme informovat.

Za způsobené komplikace se omlouváme.

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM