Aukce ušetřila 30% na plynu i silové elektřině

Jak již byla široká chrastavská veřejnost informována, Zastupitelstvo města Chrastavy schválilo na svém zasedání v pondělí 15. dubna 2013 pod číslem usnesení 2013/03/XVI záměr připravit pro občany města Chrastava možnost účasti na e-Aukci energií (elektřina, plyn) pro jednotlivé domácnosti a pověřilo radu města zajistit organizaci akce. Město následně dojednalo spolupráci s firmou eCENTRE a poskytlo její pracovnici paní Janě Ambrožové prostory v informačním centru na pravidelné pondělní a středeční jednání se zájemci.

Do červnové aukce, která proběhla ve čtvrtek 27. června 2013 se přihlásilo celkem 57 domácností, z nich 47 na elektřinu a 34 na zemní plyn (81 smluv celkem).

Výsledky aukce, tak jak je nám zaslala firma eCENTRE: Soutěžený objem v elektrické energii: před aukcí vstupní hodnota 826 342,- , výsledek po aukci 583 789,-, úspora 242 553,- Kč, průměrná úspora 30,89% Soutěžený objem v zemním plynu: před aukcí hodnota vstupní 1 102 823,-, výsledek po aukci 804 827,-, úspora 297 995,- Kč, průměrná úspora 30,52% Součet celkem za aukci:  před aukcí vstupní hodnota 1 929 165,-, výsledek po aukci 1 388 616,-, úspora 540 549,-, průměrná úspora 29,98%.

Z výše uvedeného je patrné, že se účast na aukci bohatě vyplatila. Účastníky čeká již jen podpis vítězných smluv. Pro občany, kteří se prvního chrastavského kola nezúčastnili, ale měli by zájem do budoucna, dojednáváme v současnosti další spolupráci s firmou eCENTRE . Pokud dojde k dohodě, konalo by se druhé chrastavské kolo pravděpodobně v září či říjnu. Konkretizaci, zda k dohodě na druhé kolo došlo a kdy přesně bude termín, zveřejníme, jakmile to bude možné.

 

V Chrastavě dne 10.07. 2013 Ing. Michael Canov, starosta

 

Články související:

17.04.2013 Město usiluje o levnější elektřinu a plyn pro občany

Plakát Město občanům

19.04.2013 Tv Chrastava: představení projektu