Chrastavští učitelé v Eichstättu

fotogalerie

„Guten Morgen!“,“Hallo!“ znělo naší sborovnou po návratu z víkendového pobytu v partnerském městě Eichstätt. Vzpomínali jsme na společné zážitky z Bavorska a z naší partnerské školy Mittelschule Eichstätt – Schottenau.

Hostitelé pro nás v Eichstättu připravili krásný program, v pátek romantickou večerní procházku, v sobotu prohlídku města, vycházku na hrad a do jeho okolí. Kromě gotické a barokní architektury jsme obdivovali i hru na varhany v kapli na Frauenbergu.

Byli jsme zvědaví hlavně na školu, do které naše děti jezdí v rámci výměnných pobytů. Pan ředitel Erich Kraus nás informoval o systému školství v Bavorsku, zajímaly nás i praktické záležitosti, například to, jak děti tráví přestávky. Prohlédli jsme si třídy a odborné učebny. Vybavení školy technikou je na špičkové úrovni, nedávno proběhla její rekonstrukce. Měli jsme tedy možnost naše školy porovnat, ale ani my se za tu naši chrastavskou školu nemusíme stydět. Je útulně vyzdobená, třídy máme vybavené novým nábytkem, a jedna naše počítačová učebna je dokonce úplně nová.

Do partnerské školy jsme se těšili také na setkání s učiteli, kteří se v loňském roce podívali k nám do Chrastavy. A nezklamali nás. Přivítání bylo velmi srdečné, zazpívali jsme si, zatančili, ochutnali místní speciality, naučili se některá slovíčka.

Cestou domů jsme si ještě prohlédli starobylé město Regensburg a projeli se lodí po Dunaji do kláštera Weltenburg. Těšíme se, že se do Eichstättu v budoucnu ještě podíváme a že se s našimi novými přáteli opět někdy setkáme u nás v Chrastavě.

 

Auf Wiedersehen!