Sokolové pod Řípem aneb „sokolové pod deštníkem“

Akce nazvaná Sokolové pod Řípem se konala o víkendu 25.5.- 26.6. 2013 v Roudnici nad Labem u příležitosti 145. výročí založení místní sokolské organizace. Přes 6 000 cvičenců všech věkových kategorií si nenechalo ujít tento slavnostní slet a doslova zaplavilo Roudnici.

Oddíl předškolních a mladších školních dětí z TJ Sokol Chrastava také využil příležitost ještě jednou si společně zacvičit skladbu z loňského XV. Všesokolského sletu „Ať žijí duchové“.

A opět to byla pravá zkouška odolnosti všech zúčastněných, neboť víkend provázel déšť a teplota kolem 10°C. Sobotní počasí však bylo příznivější a umožnilo našim malým cvičencům příjemný výstup na horu Říp a daleký rozhled z tamních vyhlídek. A dokonce následný dvouhodinový nácvik na nedělní vystoupení byl provázen polojasnou oblohou a tudíž velmi dobrou náladou. Nedělní ráno však potvrdilo, že nepříznivá předpověď počasí se vyplní a my jsme se opět pod sokolským heslem „Sokolové, tužme se“ tužili. Respekt si zaslouží zejména ti nejmenší a nejstarší sokolové, kteří trpělivě a téměř nepřetržitě ve slavnostním průvodu a při nedělním vystoupení na Tyršově stadionu mokli a třásli se zimou v letních cvičebních úborech.

I přes velkou nepřízeň počasí to byl slet na jedničku a pro náš oddíl to byl nezapomenutelný víkend plný legrace. Jedničku s velkou pochvalou zaslouží všichni malí sokolíci (z nichž někteří např. strávili svou první noc ve spacáku), velké poděkování patří roudnickým organizátorům této akce a všem ostatním, kteří nám jakkoliv při nácviku a organizaci pomohli, a v neposlední řadě městu Chrastava za finanční dotaci, která zcela pokryla náklady malým cvičencům na roudnickém sletu.

Jak vše probíhalo, posuďte sami na: video a fotogalerie

video a fotogalerie Sokol Chrastava