Školní stravování

Ve školním stravování došlo v České republice za poslední roky k výrazným změnám k lepšímu, tyto posuny však nejsou mnohdy veřejností příliš vnímány. Zdá se, že česká společnost výhody systému školního stravování dostatečně nedoceňuje.

Společné stravování nebo individuální?

Školní stravování je jednou z mála možností, kde se dítě může stravovat v pravidelném čase a v relativním klidu. Rodičům zaručuje kontrolovaná školní jídelna, že jejich děti mají garantován příjem zdraví prospěšných pokrmů, že se jim dostává vyvážené pestré stravy během celého měsíce.

Dítě, které dává přednost individuálnímu stravování, konzumuje často den po dni tatáž oblíbená jídla . Často volí stravu fast-foodového typu, jindy nahrazuje oběd atraktivně balenými a účinně propagovanými sladkostmi. To, že je dotované školní stravování levnější než individuální je samozřejmé.

Česká školní jídelna dnešních dnů představuje moderní gastronomické zařízení, které připravuje pokrmy podle současných výživových trendů.

 

Jaké jsou výhody školní jídelny?

1. Cena oběda

Průměrně za 25,- Kč dostane strávník každý den v měsíci jiný oběd. Za tento obnos obdrží děti polévku, hlavní jídlo a nápoj, případně ovoce, zeleninový salát nebo moučník. Rodiče hradí pouze náklady na potraviny. Ostatní náklady spojené se školním stravováním jsou hrazeny státem a zřizovatelem.

2. Zdraví, pestrost

Školní jídelna je povinna plnit takzvaný spotřební koš. Spotřební koš garantuje rovnoměrné zastoupení všech živin, které vyvíjející se dětský organismus potřebuje.

Rovněž se školní jídelna snaží dodržovat pestrost stravy, která je důležitá pro rozvoj dětského organismu. Stereotypy, které představují např. hamburgr v housce, hranolky s kečupem, pizza, bageta mohou často vést k obezitě a k dalším civilizačním chorobám.

3. Kvalita/profesionalita

Školní jídelna je povinna vařit z čerstvých a nezávadných surovin, dodržovat správné technologické postupy, jídlo je vydáváno bezprostředně po uvaření, vše pod kontrolou hygienických předpisů

4. Zdravé stravovací návyky

Školní stravování je součástí školského výchovného procesu, učí děti správným stravovacím návykům a zdravému životnímu stylu.

5. Kontrola/bezpečnost

Školní jídelna je pravidelně kontrolována pracovníky hygienické stanice a dalšími státními institucemi, což zaručuje kvalitu školního stavování.

 

Co možná nevíte o stravování

Během posledních desetiletí rostla lidská populace. Nejprve do výšky, dnešní dospívající muž měří o 12 cm více než jeho vrstevník před sto lety. Současné děti spíše než do výšky často rostou do šířky. Dětskou obezitu nelze brát na lehkou váhu. Typickými komplikacemi obezity jsou cukrovka, poruchy funkce jater, vysoký krevní tlak, vznik žlučových kamenů.

Na vině je menší pohyb dětí, jejich „sedavé aktivity“ – počítač, televize, ale i velmi nevhodná strava. Zkušenosti ukazují, že pokud si děti zvyknou konzumovat stravu fast -.foodového typu, je velmi složité tyto návyky měnit v případě, kdy je nutné přistoupit k léčbě obezity i jejích průvodních příznaků.

 

 

V Liberci 18.3.2013 MUDr. J. Pilnáčková, vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých