Školka v Luční ulici napojena na kanalizaci

Problém napojení mateřské školky v Luční ulici se řešil již od roku 2007, kdy byl zadán projekt napojení školky na kanalizační síť v návaznosti na  výstavbu splaškové kanalizace v Luční a Cihlářské ulici. V rámci této investiční akce realizované SVS a. s. byla na základě požadavku odboru zřízena a vyvedena mimo těleso komunikace odbočka pro případné budoucí napojení kanalizační přípojky od objektu MŠ. Projekční cena přípojky byla 750 tis. Kč a zejména z důvodu vysoké finanční nákladnosti se realizace projektu neustále posouvala a oddalovala.

V letošním roce se při kontrole stavu kanalizací podařilo odhalit „neznámou“ kanalizaci, o jejíž existenci nikdo nevěděl a původní projekt s ní nepočítal. Objevila se tak možnost napojení školky za zlomek původně odhadovaných nákladů. Po provedení kamerové prohlídky, která ukázala, že nalezená kanalizace je s výjimkou krátkého úseku ve spodní části ve velmi dobrém technickém stavu, a vyřízení všech nezbytných dokladů, byla akce v létě realizována firmou pana Starého a dnes již kanalizační přípojka slouží svému účelu. Původní septik byl vydezinfikován a zasypán.

A celkové náklady? 60 tis. Kč, tedy 8 % původně odhadovaných nákladů.

 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí odboru rozvoje, dotací a správy majetku