Nechceme riskovat návrat ghetta – koupili jsme Sepp

video Okénko starosty  

V Chrastavě byla tři ghetta (sociálně vyloučené lokality). Smutně nejproslulejším ghettem byl Kovák, dalším byla Frýdlantská 111 a tím třetím obytné prostory Koruny. Majitel budovy někdejšího skladu nábytku známého pod názvem Sepp, rezignoval na projekt minipivovaru (již téměř získaná dotace nebyla získána a další pokusy o její získání byly neúspěšné) a tak se rozhodl budovu prodat. Protože signály o potencionálních zájemcích nebyly zrovna nejpříznivější a my (myšleno Zastupitelstvo města Chrastava) jsme nechtěli riskovat, že se stane z objektu „ubytovna“, rozhodli jsme se co nejrychleji jednat a nabídli jsme okamžitý odkup za 1,5 milionu Kč. Zřejmě právě rychlost naší nabídky rozhodla v náš prospěch a v pondělí dne 21. října 2013 došlo k oboustranné dohodě a k podpisu kupní smlouvy.

 

Konečným cílem je demolice objektu

Sepp je dlouhodobým strašidlem z estetického hlediska, jeho vzhled je vskutku ohyzdný. Navíc je v těsné blízkosti kostela Svatého Vavřince z jedné strany a náměstí 1. máje ze strany druhé. Léta opuštěná budova navíc nepředstavuje zrovna oázu bezpečí pro děti i další zvědavce.

Proto je naším konečným cílem likvidace objektu. V současné době se připravuje projekt demolice a poté bude následovat výběrové řízení. Na jaře příštího roku 2014 bude známa nejvýhodnější (nejlevnější) nabídka. Neznamená to ovšem, že demolice bude bezprostředně následovat. Vše bude záviset na výši této nejvýhodnější nabídky a na aktuálních finančních možnostech města. V případě, že finanční možnosti města na demolici nebudou stačit, bude muset demolice vyčkat do doby, kdy finanční situace demolici umožní.

 

V Chrastavě dne 29.10.2013 Ing. Michael Canov, starosta

 

Média:
30.10.2013 Česká televize Města na severu Čech se bojí vzniku nových ubytoven pro nepřizpůsobivé

31.10.2013 ČTK Chrastava koupila bývalý sklad, obávala se vzniku ghetta

31.10.2013 5plus2 Ohyzdný Sepp zmizí z Chrastavy. Město budovu zbourá


Články týkající se demolic objektů, které hyzdily město:

Garáž:

06.06.2013 Garáž hrůzy šla k zemi

05.04.2013 Podaří se zlikvidovat garáž hrůzy?

„Kulturák“:

28.05.2013 Kde nic tu nic v podání Petra Jablonského

15.03.2013 Den D 15. duben - demolice „kulturáku“

Městská kavárna:

10.03.2008 Prostor někdejší Městské kavárny jakž takž konečně uklizen

23.10.2007 Adié Kavárno