Eichstättská cesta znovu otevřena

SCF2979.jpg

fotogalerie   video TV Chrastava

V úterý 15. října 2013 byla slavnostně otevřena opravená Eichstättská cesta. Tato cesta je tvořena z převážné části schodištěm ze žuly. Již z názvu je patrná spojitost s partnerským městem Eichstätt. Cesta byla totiž poprvé otevřena v roce 2002, kdy byla uzavřena také partnerská smlouva mezi oběma městy.

Po projevech starosty města Ing. Michaela Canova, primátora Eichstättu Andrease Steppbergera a zástupce firmy Strabag Ing. Radka Vitvara zazpíval státní hymny pěvecký sbor Jiřičky. Poté už nic nebránilo přestřihnutí pásky a pokřtění první dvojice znaků. Tento akt proběhl následně ještě dvakrát. Poté, co všichni přítomní vystoupali do horní části schodů, byl naražen sud piva, který dovezla delegace z partnerského města.

Nezbývá než doufat, že schodiště bude mít dlouhou životnost a nebude trnem v oku vandalům.

Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

 

Článek související:
Města Chrastava a Eichstätt podepsala smlouvu o partnerské spolupráci

Chrastavské listy 10/2002

Média:
15. 10. 2013 Liberecký deník Eichstättské schody opraveny

17. 10. 2013 MF DNES Eichstättské schody

17.10.2013 RTM  video televize RTM