Obnova starého bělidla na návsi v Andělské Hoře

Obnova starého bělidla na návsi v Andělské Hoře

video TV Chrastava

Na návsi v Andělské hoře probíhají práce na obnově původního bělidla, tedy malé vodní nádrže, která je zde podle historických pramenů již nejméně od 17. století. O původním přítoku do nádrže toho mnoho nevíme. Můžeme se domnívat, že sem byl sveden některý z potůčků, který později v souvislosti s rozšiřující se zástavbou zmizel v dešťových kanalizacích, které vedou podél komunikací. Podle vyprávění pamětníků byla do napouštěcího zařízení nádrže, tak jej známe dnes, svedena voda z jednoho poměrně vydatného pramene v okraji lesa nad zástavbou. Později se však ukázalo, že domnělý pramen pocházel z prasklého vodovodního potrubí nad obcí. Po opravě potrubí přestala voda do nádrže přitékat. V následujících letech byla voda do nádrže čerpána z nedaleké studny, což bylo řešení s vysokými náklady na čerpání a malým efektem. Na přelomu tisíciletí byla provedena rekonstrukce nádrže, která by se dala nazvat dokonalým odvodněním a od té doby vodu v nádrži již nikdo neviděl.

Aktualizovaný projekt obnovy nádrže dokončený v minulém roce počítá s utěsněním dna nádrže jílovým těsněním, které bude zakryto geotextilií a hlinitokamenitou krycí vrstvou. Jíl na utěsnění byl dovezen ze staveniště probíhajících oprav na Vítkovském potoce, krycí vrstvy budou z dalšího vhodného přebytečného materiálu na těchto stavbách. Při kamerové prohlídce potrubí, které přivádí vodu ze stávající dešťové kanalizace do napouštěcího zařízení nad nádrží, bylo zjištěno, že při napojování přípojky z nedaleké studny v bylo v minulosti potrubí proraženo a veškerá přitékající voda se zasakovala do země nad nádrží. Po opravě této poruchy voda do nádrže, sice v malém množství, ale stabilně, přitéká. Doufáme, že po dokončení všech prací opět vznikne na návsi hezké místo k posezení a pohledem na klidnou vodní hladinu, létající vážky a třeba i množící se obojživelníky a vodní ptactvo.

 

Ing. Miroslav Chvála