Revitalizace zeleně na hřbitově

 

Začátkem března budou zahájeny práce na revitalizaci zeleně na hřbitově v Chrastavě. Předmětem prací bude zejména prořez a ošetření dřevin v areálu hřbitova, včetně vykácení centrální lipové aleje a  její nahrazení novou výsadbou. Pokácena bude také borovice vejmutovka rostoucí před hřbitovem a dub červený rostoucí v areálu hřbitova, jenž je zasažen rozsáhlou hnilobou.

Revitalizace zeleně se bude současně týkat aleje lip podél ulice Hřbitovní. Tyto stromy jsou ve velmi špatném stavu a po jejich pokácení dojde k výsadbě živého plotu z habrů a rybízů. Celý projekt je realizován v rámci projektu „CZ.1.02/6.5.00/10.09417 Hřbitov Chrastava – revitalizace zeleně“ (EDS 115D122001800), který je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové náklady na projekt jsou ve výši 550 tis. Kč a  z toho poskytnutá dotace činí 300 tis. Kč.

 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM