Transparentně po vzoru Slovenska a Semil

Bývalá premiérka Slovenska Iveta Radičová a starosta Semil a poslanec Jan Farský na tiskové konferenci o Centrálním registru smluv

video TV Chrastava

Slovensko, pro řadu z nás starších, včetně mne, naše druhá vlast, nám šla příkladem. Nařídila, že všechny smlouvy orgánů veřejné moci se musí dát na internet. K tomu na Slovensku slouží „Centrálný register zmlúv“. Smlouva, která se tam nedá, je ze zákona neplatná. Dle dostupných zpráv toto pravidlo přineslo Slovensku nemalou úsporu veřejných prostředků a především odstranilo ze své podstaty potencionální podezření z netransparentního nakládání s veřejnými prostředky a z korupce.
V České republice se ujal výzvy zavést „Centrální registr smluv“ starosta Semil Jan Farský, který je též poslancem Parlamentu České republiky. Zda se Janu Farskému podaří prosadit schválení zákona o povinném zadávání smluv do CRS pod hrozbou jejich neplatnosti, nevím a možná to v tuto chvíli neví ani on sám. Ale což, v Chrastavě nám nic nebrání smlouvy do „Centrálního registru smluv“ zadávat dobrovolně.
V minulých dnech tak došlo k rychlému sledu událostí:
a) Příslib pomoci od starosty a první místostarostky Semil
b) Proškolení našich příslušných úředníků přímo v Semilech
c) Zadání prvních smluv do Centrálního registru

Dle mých zjištění jsme tak obsadili čtvrté místo mezi obcemi v České republice, které se dobrovolně do „Centrálního registru smluv“ (prozatím veden jako Registr smluv) přihlásily. Kromě Semil nás předstihla obec Šestajovice a město Mělník. Z dalších orgánů veřejné moci je bezkonkurenčním premiantem Liberecký kraj pod vedením hejtmana Martina Půty.
Kdo se chce přes naše stránky do registru smluv dostat, klikne si v menu na městských stránkách http://www.chrastava.cz/ na veřejné zakázky (nebo úřední deska) a pak již jen na Registr smluv a je tam.
Dovolím si připomenout, že Chrastava je i v dalších oblastech transparentnosti mezi premianty. Již od roku 2005 pořizuje ze zastupitelstva kompletní videozáznam, který je natrvalo uchováván jako nedílná součást zápisu na CD a jehož kopii si může kdokoli (i bez udání důvodů) kdykoli vyžádat. Od roku 2011 je videozáznam navíc přímo ke shlédnutí na webu (opět po vzoru Semil). Od roku 2007 je na webových stránkách města k dispozici zápis (včetně jmenovitého hlasování) a usnesení zastupitelstva a od roku 2009 i včetně veškerých příloh. Ve zveřejnění zápisu se řadíme možná na absolutní špici, neboť ten je k dispozici všem na webových stránkách ještě tentýž den, co se konalo zastupitelstvo. Po celou dobu 22-leté existence Chrastavských listů má kdokoli z místních politických stran či hnutí, ze zastupitelů i občanů Chrastavy přístup do tohoto měsíčníku MěÚ se svými příspěvky v necenzurovaném znění. Kompletní archiv Chrastavských listů je navíc na webu komukoli přístupný. To samé platí i o webových stránkách města (kde máme i rubriku politické strany), kde jsme navíc snad jako jediné město či obec široko daleko udrželi v provozu forum. Kdo má zájem, je navíc se svými příspěvky zveřejněn v rubrice názory.

V Chrastavě dne 2. 5. 2013 Michael Canov, starosta