POVODNĚ 2013

Pomoc Města Chrastava a chrastavských dobrovolníků

fotogalerie

Jak již bylo dříve avizováno, město Chrastava přispívá finančními dary (2x100 tis. Kč) na obnovu obcí Nový Knín (okres Příbram) a Křešice (okres Litoměřice).

Město Chrastava se rozhodlo pomoci i další postižené obci Kly (okres Mělník) a tak vypravilo ve dnech 11. a 12. června povodňový autobus s dobrovolníky (navíc pan Ivan Vydra s potravinami a dalšími věcmi doprovázel vlastním vozem). Pomoci se zúčastnili následující dobrovolníci, paní a pánové: Miroslava Hlavatá, Kristýna Žďárská, Mária Koblásová, Jindřich Bára, Miroslav Kavalek, Josef Vojkůvka, Daniel Ištok, Josef Málek, Dominika Paukertová, Anna Banszelová, Jan Žďárský, Vladislava Kollmannová, Veronika Povýšilová, Jiřína Svobodová, Zuzana Špidlenová, Marie Podrábská, Klára Hedbávná, Petr Hedbávný, Marcela Brandová, Petra Štoková, Petra Pelantová, Arnošt Bartoš, Lenka Bílková, Kristýna Bednářová, Martin Urban, Tomáš Vydra, Petra Hánová, Hana Urbanová, Petr Bezvoda, Pavel Urban, Kateřina Králová, Martin Janoušek, Ivan Vydra, Martin Spáčil, Barbora Grebson, Vlasta Rezlerová, Petr Mindžák a Martina Bohatová.

Do obce Kly byla dovezena i materiální pomoc a finanční dary, na kterých se podíleli: firma Sipron Chrastava (čistící a úklidové prostředky), lékárna Chrastava (léky), Nadace Syner (potraviny), rodina Divišova (nářadí, úklidové prostředky), rodina Žďárských (úklidové prostředky), rodina Kaškových (finanční dar), Orientační klub Chrastava (finanční dar), rodina Máchova (finanční dar), rodina Matyášova (finanční dar), rodina Novotná (finanční dar), rodina Sehnoutkových (oblečení, úklidové prostředky, finanční dary, pan Sehnoutka přivezl i další finanční dary od občanů Chrastavy), další peněžní dary od neznámých dárců. Školní jídelna zajistila stravu pro dobrovolníky.

Je nám známo, že navíc řada občanů pomohla některým postiženým obcím a jejich občanům individuálně (jmenovitě rodina Karlíkových, ale víme, že takovýchto dobrovolníků bylo z Chrastavy podstatně více).

 

Poděkování dobrovolníkům

Dovoluji si tímto velice poděkovat jménem města Chrastava všem dobrovolníkům, všem fyzickým a právnickým osobám, kteří jakkoli pomohli postiženým obcím za pomoc jako takovou a za skvělou reprezentaci našeho městečka.

 

Město Chrastava podalo žádosti o dotace na povodňové škody

Přestože samo město Chrastava utrpělo při letošních povodních řádově (o několik řádů) menší škody než v roce 2010, přesto nějaké utrpělo, a proto jsme nyní podali na Liberecký kraj žádosti o dotace z programů ministerstva financí a ministerstva pro místní rozvoj. Odhad těchto škod činí 1,9 milionů Kč a zahrnuje podemleté opěrní zdi, sesuté opěrní zdi, poškozené účelové komunikace, poškozenou dešťovou kanalizaci či poškozenou hráz rybníka. Většina uplatňovaných škod se udála na Vítkovském potoce. Mimo to město Chrastava požádalo Liberecký kraj o úhradu nezbytných prvotních nákladů na záchranné a likvidační práce ve výši 645 tis. Kč z fondu, které ministerstvo financí za tímto účelem vytvořilo.

 

V Chrastavě dne 17.06.2013 Michael Canov , starosta

 

Poděkování

Touto cestou bychom chtěli vyslovit upřímné poděkování vedoucí odboru pro záležitosti občanů MěÚ Chrastava  paní  Haně Urbanové i dalším zaměstnancům úřadu  a občanům města Chrastavy za vstřícnost , finanční podporu ,nezištnou praktickou pomoc při odklízení škod způsobených červnovou povodní v obci Kly.

Jako senioři, kteří již podruhé /poprvé v r.2002/ byli nuceni vypořádat  se s následky povodně,velice oceňujeme pracovitost a ochotu celé party z Chrastavy, která nám velmi pomohla s úklidem.

Jsme dojati, že i v dnešní době se najdou lidé, kterým není lhostejný osud druhých.Ještě jednou velké díky.

manželé
Ladislav a Vlasta Bradáčkovi
Kly, okr. Mělník