POVODNĚ 2013 – VÝZVA K DOBROVOLNÉ POMOCI

Město Chrastava vyzývá dobrovolníky, kteří by se od 11.6.2013 zúčastnili pomoci při odklízení následků po povodních. Dobrovolníci se mohou hlásit u paní Urbanové na MěÚ Chrastava, nebo telefonicky na telefon : 607 738 350, 482 363 825, či e-mailem : urbanova@chrastava.cz., která Vám podá podrobnější informace. Odjezd bude zajištěn od MěÚ Chrastava dne 11.6.2013 v 6:00 hodin, každý den návrat domů. Pro dobrovolníky bude zajištěno občerstvení, nářadí a rukavice.
Doporučujeme vzít s sebou kvalitní obuv, holiny, náhradní oblečení.