Poslední kácení na Jeřici proběhlo - následovat budou výsadby

Stejně jako pro mnohé obyvatele Chrastavy má dodnes povodeň 2010 své důsledky, tak i pro doprovodnou zeleň podél toku Jeřice znamenala velká voda značný zásah do její předchozí podoby. Sama voda s sebou vzala první várku stromů, následovaly nutné prořezávky za účelem uvolnění toku a jako poslední a nejzásadnější se ukázaly nutné opravy zdí a břehů, při nichž bylo nutné odstranit několik desítek vzrostlých jasanů, olší, vrb a lip.

Poslední kácení proběhlo v pátek 15. 2. 2013 v rámci údržby toku ze strany Povodí Labe s.p. v sousedství areálu chovatelů.

Pokácené dřeviny budou po dokončení oprav na Jeřici vhodně kompenzované novou náhradní výsadbou složenou z původních druhů. Věřme, že nově vysazené stromy se nestanou terčem vandalů, jako je tomu na jiných místech našeho města a budou moci nerušeně plnit své ekologické a estetické funkce doprovodné zeleně vodního toku.

Text, foto: Bc. Martin Spáčil, referent OVÚS, MěÚ Chrastava