Vážení spoluobčané,

jak jistě víte, proběhl ve středu 13. března 2013 v kinosále města Chrastava benefiční koncert „Frenštát pod Radhoštěm 2013“, kterým jsme chtěli vyjádřit solidaritu a hluboký soucit s tragedií, která se odehrála v tomto krásném městě.

Milí přátelé, můžeme být na naši Chrastavu právem pyšní. Nejenom, že zastupitelé jednotně odsouhlasili finanční dar 100.000,-- Kč, ale hlavně po spočítání veřejné sbírky – která zde byla cca 14 dní - se celkem sešlo 30.044,-- Kč. Ano, ukázalo se, jak jsme chápající a pozorní k neštěstí druhých, protože po tom, co nás potkalo v roce 2010, moc dobře všichni víme, jak je každá pomoc vítána. Všem, kteří do sbírky přispěli, jménem všech zastupitelů děkuji.

Vlastní koncert byl složen z vystoupení dětí ve všech našich vzdělávacích zařízeních – Mateřské školy Chrastava, Základní školy a Mateřské školy Vítkov, Hudební školy Chrastava a Základní školy Chrastava. I přes velice krátkou dobu přípravy dokázaly děti pod vedením svých pedagogů naučit se jednotlivá vystoupení a byly opravdu úžasné.

Příprava takového koncertu není jednoduchá. Jindy bychom se připravovali třeba půl roku – teď se vše zvládlo za pár dní a k tomu do té přípravy přišly ještě jarní prázdniny. A tak chci všem aktérům této akce poděkovat a zároveň Vám je také představit:

Mateřská škola Chrastava -

paní ředitelce Heleně Hochmanové za organizaci

a dále za nácvik a přípravu

odd. Pastelka Vlaďce Kurzové a Ireně Doležalové

za odd. Sluníčko Zdeňce Komárkové a Renatě Sehnoutkové

za odd. Motýlek Kamile Škáchové, Ivě Foktové a Lucii Bašové

Základní škola a Mateřská škola Vítkov -

paní ředitelce Romaně Sobotkové za organizaci

a za nácvik a přípravu Marii Pilařové a Evě Míškové

Hudební škola Společenského klubu Chrastava -

za nácvik a přípravu paní Jitce Vostré

Základní škola Chrastava -

panu řediteli Aleši Trpišovskému za organizaci

a dále za nácvik a přípravu

I.A. – Ingeborg Henzlové, I.C. - Marcele Haganové, I.B.- Ivaně Bláhové, III.A. - Janě Řehákové, V.A.- Vladislavě Kollmannové, za pohybové hry Ivaně Řehořkové, za flétnu a sbor Jiřičky Vladislavě Kollmannové a Ingeborg Henzlové.

 

Dále děkuji členům komise veřejné sbírky – panu zastupiteli a radnímu Karlu Žemličkovi, Lence Bulířové, Ivaně Loučkové a Jitce Marxové.

 

Zaměstnancům Městského úřadu Chrastava a Společenského klubu

Pavlu Urbanovi, Kateřině Králové, Petře Fadrhoncové, Karin Cinibulkové, Krystýně Bodnárové, Jiřímu Riedlovi a Wandě Kmínkové.

 

Panu Luboši Komárkovi za ozvučení kinosálu,

paní Janě Zahurancové a panu Vratislavu Loučkovi za zdokumentování celé akce a samozřejmě skvělým moderátorkám celého večera Dominice Reslové a Viktorii Růžičkové.

 

Všem ještě jednou děkuji.

 

Zita Václavíková, místostarostka