Škola, naše škola, naše chlouba

video TV Chrastava

V letošním školním roce jsme velkou část finančních prostředků, získaných v rámci projektu EU - operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, známého pod názvem EU – Peníze do škol, využili pro nákup nové ICT techniky. Do jedenácti učeben jsme instalovali moderní interaktivní dataprojektory, které učitelé využívají během vyučovacích hodin. Současně k podpoře moderních metod vyučování byl pedagogický sbor vybaven notebooky. Další část finančních prostředků jsme použili na realizaci nové počítačové učebny v budově školy ve Školní ulici. Ta je nyní vybavena 28 moderními, výkonnými počítačovými stanicemi pro žáky. Samozřejmě byl pořízen i nový nábytek – počítačové stoly a otočné židle, které jsme hradili z provozní dotace od našeho zřizovatele – Města Chrastava.

Pořízenou techniku jsme dne 21. 5. 2013 představili zástupci našeho zřizovatele panu starostovi Ing. Michaelu Canovovi za účasti Libereckého deníku a TV Chrastava.

Mgr. Aleš Trpišovský, ředitel školy

 

Je to krásný pocit, když může být starosta města pyšný na svoji školu. Plně jsem si to uvědomil, když redaktor Libereckého deníku pan Tomáš Lánský strávil v úterý dne 21. května 2013 v naší škole plné dvě hodiny, ač při příchodu hlásil panu řediteli, že má čas jen na necelou hodinku. Natolik ho počítačové vybavení naší školy zaujalo či spíše ohromilo. Aby ne. Mimořádně šikovnými a schopnými pedagogy obdařená škola dokázala získat dotaci nad dva miliony korun českých a kompletně vybavit počítačovou učebnu ve Školní ulici a vybavit dataprojektory řadu dalších učeben v budovách jak na náměstí 1. máje, tak ve Školní ulici. Škola dokonce dokázala vybavit (dosud jsem o žádné jiné takové základní či střední škole neslyšel) většinu pedagogů osobním notebookem.

Nemohl jsem si při tom kontrastu nezavzpomínat na dobu před 28 lety, kdy jsem sám začínal v Chrastavě svoji pedagogickou dráhu. Jak to bylo s umyvadly v budově ve Školní si již přesně nevybavuji, ale zato si přesně pamatuji, že v budově na náměstí ve třídách umyvadla nebyla (s výjimkou učebny chemie a fyziky). Žáci museli na každou hodinu přinášet lavor s vodou z toalet. A počítače? Nejsem si jist, zda všichni znali to slovo. I to ukazuje názorně vývoj, překotný vývoj, kterým zasáhnul naplano i naše chrastavské školství. A ještě jednou děkuji celému týmu naší chrastavské školy.

V Chrastavě dne 22. 2. 2013 Michael Canov, starosta

 

Sken článku Libereckého deníku
22.05.2013 ZŠ Chrastava: Z počítačového pravěku skokem do extratřídy

Článek o dotaci pro učebnu chemie a fyziky:
11.10.2011 Představení multifunkční učebny fyziky a chemie