Chrastavu navštívil bývalý premiér Jiří Paroubek

 
zdroj: Liberecký deník

video TV Chrastava

Ve středu 17. dubna 2013 navštívil Chrastavu premiér České republiky z let 2005 až 2006 Jiří Paroubek. Pan expremiér je v současnosti činný jako poslanec PS PČR a je předsedou politické strany Národních socialistů LEV21.

Návštěva pana Paroubka proběhla jako součást celodenní návštěvy Libereckého kraje, která vyvrcholila v podvečer přijetím u hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půty.

Měl jsem tu čest přivítat osobně pana emeritního premiéra hned po jeho vjezdu na katastr města Chrastavy u Zámečku. Po prohlídce Termálních lázní Chrastava následovala pěší prohlídka alespoň části našeho města. Následně v kanceláři starosty poskytnul pan expremiér interview TV Chrastava, které s ním vedla paní místostarostka a poté následovala tisková konference s přítomnými zástupci médií. Po přátelské diskusi a zápisu do pamětní knihy se pan poslanec rozloučil.

Pana předsedu Národních socialistů doprovázeli jeho straničtí kolegové působící v Libereckém kraji Ivo Palouš, Martin Palouš, Jan Vondrouš a Eva Trsová. Mé jednání s panem poslancem však bylo navýsost nepolitické. Kromě prohlídky Chrastavy mimořádně zajímavá výměna zkušeností ohledně povodní. Pan expremiér byl totiž v době povodní v Praze v roce 2002 náměstkem pražského primátora.

Na závěr vzácné návštěvy jsem si dovolil popřát panu emeritnímu premiérovi vše dobré do dalších let. On to samé popřál mým prostřednictvím všem občanům našeho města.

 

V Chrastavě dne 17. 4. 2013 Ing. Michael Canov, starosta města

 

Média: 18. 4. 2013 Liberecký deník