Happening na otevření rybníčku v Andělské Hoře

video TV Chrastava   fotogalerie

Dne 5. března 2012 byla doručena městu Chrastava petice 156 občanů Andělské Hory pro obnovu rybníčku v Andělské Hoře. Názor na obnovu rybníčku, o kterém je první zmínka již v písemnosti ze 17. století, ale po kterém zůstal na plných 30 let jen prázdný dolík, však nebyl jediným názorem. Existovaly i názory jiné, některé navrhovaly dokonce jeho zasypání, jenže 156 z celkem 234 dospělých obyvatel Andělské Hory to je nějaká síla. To jsou plné 2/3 oprávněných obyvatel, tedy 67%. O takové účasti, neřkuli jednotném mínění, se může organizátorům všemožných referend jenom zdát. A proto se zastupitelstvo města rozhodlo jednomyslně (15 pro při 4 neúčastech) svým usnesením 2012/02/XXIII ze dne 16. dubna 2012 realizovat požadavek petentů na obnovení rybníčku. Technického řešení úkolu se ujal osobně pan tajemník a vymyslel řešení, které město nezruinovalo (cca 120 tisíc Kč oproti odhadovaným několika milionům), kdy za pomoci jílu a folie utěsnil dokonale propouštějící dno a především potřebnými opravami dokázal přivést do rybníčku opětovně zdroj vody. Spolu se svým „spolupachatelem“ Petrem Bezvodou provedl i ostatní potřebné úpravy a tak se dne 10. července 2013 mohl uskutečnit happening na slavnostní otevření. Poděkování si zaslouží nejen oni, ale pochopitelně i firmy, které jejich myšlenky uváděly v život, kterými byli Jaroslav Starý (zemní práce, dovoz a uložení jílu), firma STEMA, pan Roman Martin (položení rybníčkové fólie), Technické a stavební služby Chrastava (instalace laviček), VPP (urovnání jílu a zatravňovacích dlaždic, úklid).

Při happeningu panovalo krásné počasí a velmi milá atmosféra. František Bouda spolu s dcerou hráli na kytaru, Hana Urbanová v dobovém kostýmku máchala prádlo, Martin Spáčil si ve vodnickém spolu s moderátorkou Kateřinou Královou hráli s dětmi zajímavé hry a pan tajemník vypustil do rybníčku prvních jeho 10 rybích obyvatel. Předsedkyně osadního výboru Věra Čermáková neskrývala svoji spokojenost.

Každá obec má svoji historii. Andělohorští se obnovou rybníčku zasloužili o její znovuvzkříšení. Ať oni i návštěvníci Andělské Hory nacházejí u rybníčku klid a místo na přátelské popovídání.

 

V Chrastavě dne 10.7.2013 Michael Canov, starosta

 

Odkazy:

05.03.2012 Petice občanů Andělské Hory

16.04.2012 Usnesení zastupitelstva města

22.04.2013 Obnova starého bělidla na návsi v Andělské Hoře – článekTv Chrastava

 

Média:

01.07.2013 Liberecký deník Po letech mají na návsi zase rybník 

10.7.2013  RTM:   Rybníček v Charastavě - Andělské Hoře

27.7.2013 5 plus 2:   Z bělidla je rybník. Na náves se vrátil život