Dokončení povodňových oprav

 

S blížící se zimou jsme dokončili škody způsobené přívalovými dešti na přelomu června a července. Voda z rozvodněných potoků napáchala škody zejména na opěrných zdech, kde došlo k poškození opěrných zdí a následně hrozilo poškození místních komunikací. Konkrétně se jednalo o opěrné zdi na Jílovém a Vítkovském potoce a jednu v Horním Vítkově. Zbývá nám ještě dokončit zpevnění svahu u školy ve Vítkově. Zde jsou práce v plném proudu a mělo by být vše hotovo do půlky prosince.

Na všechny tyto akce se nám podařilo získat dotace od Ministerstva dopravy a Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM