Poděkování panu ombudsmanovi

foto Anna Pecková

Ombudsman České republiky JUDr. Pavel Varvařovský ohlásil k 20. prosinci 2013 svoji rezignaci.

Město Chrastava vydalo vyhlášku o tom, že máme právo si sami stanovovat, kde mohou či nemohou být videoterminály. Tuto vyhlášku napadlo Ministerstvo vnitra k Ústavnímu soudu. Ještě před jednáním Ústavního soudu nás pan ombudsman JUDr. Varvařovský (sám bývalý ústavní soudce) jednoznačně v dané věci podpořil a přímo při projednávání seděl (a to doslova) na naši straně sporu.

Jak známo, zvítězili jsme. Ústavní soud rozhodnul ve prospěch města Chrastavy (a tím pádem i všech měst v České republice) v tom smyslu, že každá obec, každé město si má právo rozhodnout vyhláškou samo o regulaci či neregulaci videoterminálů.

Ministerstvo financí pod vedením ministra Miroslava Kalouska se však pokoušelo ignorovat nález Ústavního soudu ve věci Chrastavy a dokonce i další jasný nález ve věci Františkových Lázní a nadále systematicky jednalo non stop protizákonně, když odmítalo rušit povolení, která byla v rozporu s vyhláškami měst. Pan ombudsman se opakovaně snažil apelovat na Ministerstvo financí, aby dodržovalo zákon. Marně…, i když se v jednu chvíli zdálo, že uspěje. Po druhém osobním jednání přímo na Úřadě vlády České republiky, vláda přijala ve středu dne 14. 3. 2012 usnesení následujícího znění: „Nařízení vlády ministerstvu financí ukládá, aby v souladu s loterijním zákonem zahájilo s provozovateli hazardních her řízení o odnětí již uděleného povolení k provozu hracích automatů.“ A premiér to po zasedání vlády komentoval slovy: „Změna v povolovacím procesu se týká dlouhodobé nezákonné rozhodovací praxe spočívající v nerespektování loterijního zákona a rovněž obecně závazných vyhlášek obcí přijatých za účelem regulace hazardu."

Jenže hned následující zasedání vlády na návrh ministra financí toto usnesení v tichosti zrušilo. Ve prospěch pana ombudsmana tak musel zcela natvrdo rozhodnout další nález Ústavního soudu (ve věci Klatov), který již zcela explicitně zabránil ministerstvu financí nadále pošlapávat Ústavu.

Ombudsman České republiky JUDr. Pavel Varvařovský, neuvedl oficiální důvod své rezignace. Dle všech dostupných indicií tak učinil v souvislosti s tím, jak politici ignorovali jeho žádosti, návrhy a doporučení. To, jak nestydatým způsobem ignoroval tehdejší ministr financí pana ombudsmana ve věci vyhlášek měst o videoterminálech, jsem měl možnost sledovat zasvěceně v přímém přenosu. Takže se rezignaci pana ombudsmana vůbec nedivím, i když mě velice mrzí, neboť je ho velká škoda.

Dovolil jsem si formou dopisu panu ombudsmanovi jménem Chrastavanů poděkovat. Plně si to zaslouží.

 

V Chrastavě dne 13. 12. 2013 Ing. Michael Canov, starosta

 

Dopis: Poděkování panu ombudsmanovi