Upozornění na úpravu dopravní situace!!!

Od 26.8.2013 je provoz v ul. Frýdlantská, Družstevní, Školní a Spojovací řízen trojsměrnými semafory. Důvodem je souběh několika stavebních prací ve stejném časovém období.

Dále je upraven provoz na spojovací komunikaci mezi ul. Družstevní a ul. Školní přes Richtrův vrch, a to jednosměrně od ul Družstevní do ul. Školní.

Spojovací komunikace z ul. Vítkovská do ul. Školní (mezi fa Elektronova a budovou bývalé prodejny potravin Sepp) je obousměrně uzavřena DZ B1 - zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou E 12 - text (mimo BUS linkové dopravy a zásobování fa Jipa spol. s.r.o., Nisatrade s.r.o.). V rámci těchto úprav bylo na pozemní komunikaci vyznačeno VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - V 12 b - žluté zkřížené čáry, které vyznačuje plochu, na kterou řidič nesmí vjet, pokud je za touto plochou taková dopravní situace, že by byl nucen zastavit vozidlo na vyznačené ploše. O dalších změnách dopravní situace Vás budeme neprodleně informovat.

MP Chrastava