Služba seniorům – výměna občanských průkazů

Významnou službu obyvatelům našeho města poskytuje Magistrát města Liberce, oddělení dokladů a evidence, který dojíždí do našeho města a provádí výměnu občanských průkazů, tj. sepsání žádosti, fotografování včetně následného předání již hotového občanského průkazu přímo u klienta - žadatele.

Tato služba byla zavedena od roku 2012 a je poskytována pouze imobilním nebo přestárlým občanům, kteří ze zdravotních důvodů nemohou přijet na Magistrát města Liberce.

V našem městě jsou v tomto směru obyvatelům domů s pečovatelskou službou a pro seniory žijící ve vlastních bytech plně nápomocny pracovnice sociálních služeb – pečovatelské služby, které vše potřebné s oddělením dokladů zajistí.

Jsme rádi, že tato služba pro naše obyvatele existuje a že je velmi využívána.