Ani mihule zcela nezastavila opravy koryta Jeřice

Ani mihule říční nakonec zcela nepřerušila práce na řece Jeřici, přestože to bylo původně očekáváno. Nakonec se však na části Jeřice podařilo Povodí Labe vyjednat výjimku, kde rušení mihule nehrozí a tam práce i nyní pokračují. V srpnu se opět práce rozeběhnou naplno na celém toku. Dokončení oprav pobřežních zdí je smluvně vázáno na konec listopadu letošního roku. Pro úplnost dodávám, že na Vítkovském potoce se problém s mihulí nevyskytnul.

V Chrastavě dne 15. 05. 2013 Michael Canov, starosta