Propojení kotelen – projekt výhodný pro všechny

video TV Chrastava

Ještě před vybudováním multifunkčního hřiště na místě někdejšího škvárového hřiště dochází mj. i v daných prostorách k realizaci projektu, který přinese užitek opravdu všem.
O co jde? Dochází k propojení kotelny na Střeleckém vrchu a kotelny u haly TJ Spartak. Jinými slovy, nadále nejen Střelecký vrch, ale i centrum města (včetně školy, školní jídelny, kina apod.) bude vytápět kotelna na Střeleckém vrchu. Z kotelny u TJ Spartak se stane kotelna záložní, pro případ vážné dlouhodobé havárie či odstávky. Návratnost projektu by měla být cca 5 let a realizace propojení by se měla i příznivě odrazit v ceně tepla. Více v interview, které poskytnul jednatel firmy VE s. r. o. pan Petr Vedral TV Chrastava.
Právě z důvodu realizace multifunkčního hřiště by do konce května mělo být ukončeno pokládání propojovacího vedení na samotném někdejším škvárovém hřišti. A ještě do nové topné sezóny by mělo dojít k realizaci celého díla.


V Chrastavě dne 23. 4. 2013 Michael Canov, starosta