Rodné zemi - koncert k příležitosti státního svátku

video TV Chrastava

V pátek 25. října 2013 od 18:00 hodin proběhl v kostele sv. Vavřince slavnostní koncert slova a hudby „RODNÉ ZEMI“ k 95. výročí vzniku republiky. Po úvodních slovech pana starosty města Michaela Canova a paní místostarostky Zity Václavíkové byl zahájen koncert.

Na varhany hrál absolvent konzervatoře v Plzni a v Praze pan Vladimír Roubal, v současné době je ředitelem chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově.

Na trubku zahrál absolvent Pražské konzervatoře a University J.A. Komenského pan František Svejkovský, který je členem Hudby Hradní stráže Pražského hradu, kde působí jako hráč na trubku, druhý dirigent a zástupce velitele.

Mezi jednotlivými skladbami promlouval k posluchačům absolvent DAMU v Praze a herec divadla Za branou pan Vladimír Matějček, který přednesl např. provolání o vzniku Československa nebo výroky T. G. Masaryka z knihy „Hovory s T. G. M.“

Libuše Junková

ostatní média: televize RTM