Prostranství u JIPY k veřejnému užívání

Dovolujeme si Vám touto cestou oznámit, že areál za mostem ve Frýdlantské ulici, tvořený pozemkovou parcelou č. 197 a neoplocenou částí p.p.č. 1509 v k.ú. Horní Chrastava, který je ve vlastnictví firmy JANKU CZ, s.r.o., je dán vlastníkem k veřejnému užívání, jako veřejné prostranství. Tuto plochu tedy mohou občané využívat pro odpočinek, zkrácení cesty na Richtrův vrch přes les, k procházkám se psy apod., za stejných podmínek, jaké platí při využívání jiných veřejných prostranství ve městě.