První etapa obnovy zeleně na hřbitově je u konce

 

V průběhu května byly na hřbitově ukončeny práce na první etapě revitalizace zeleně na hřbitově. Předmětem prací byly zejména prořez a ošetření dřevin v areálu hřbitova, včetně vykácení centrální lipové aleje a  její nahrazení novou výsadbou. Pokáceny byly také borovice vejmutovka rostoucí před hřbitovem a dub červený rostoucí v areálu hřbitova, jenž byl zasažen rozsáhlou hnilobou.
Součástí prací byly také stromy podél ulice Hřbitovní, které byly ve velmi špatném stavu a po jejich pokácení byly nahrazeny živým plotem z habrů a rybízů.
Veškeré práce odborně provedla firma Gabriel z Litoměřic, která nabídla ve výběrovém řízení v konkurenci dalších 8 firem nejnižší cenu.

Projekt je realizován v rámci projektu „CZ.1.02/6.5.00/10.09417 Hřbitov Chrastava – revitalizace zeleně“, spolufinancovaný z fondů Evropské unie (Evropský fond pro regionální rozvoj / Fond soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové náklady na projekt činily 540 tis. Kč a  z toho poskytnutá dotace tvoří 290 tis. Kč.

V průběhu letních měsíců bude také na hřbitov navrácen kříž, který byl odvezen kvůli jeho havarijnímu stavu a z důvodu rizika poškození v průběhu prací na obnově zeleně. Během této doby byl kříž odborně zrestaurován a nyní se vrátí na původní místo.

 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM