Hasičské muzeum se dočkalo nové fasády

 

Budova hasičského muzea v Bílokostelecké ulici získala novou fasádu. Jižní strana muzea obrácená směrem k dálnici byla po dlouhou dobu nepříliš lákavou vizitkou muzea, což bylo vzhledem k unikátní expozici, která se uvnitř ukrývá, škoda.

V letošním roce se podařilo v rozpočtu města najít finanční prostředky na realizaci a tak již nic nebránilo tomu, pustit se do práce. Výběrové řízení na tuto zakázku vyhrála firma Pentagon s cenou 275.000 Kč a práce provedla během října.

Současně s opravou byla na jižní fasádě vyměněna všechna okna, celkem se jednalo o 10 kusů oken.

V souvislosti s hasiči je potřeba zmínit ještě jeden objekt, který se podařilo alespoň částečně vylepšit – střecha domu hasičů v Nádražní ulici č. p. 203, kousek od autobusového nádraží.

Oprava spočívala v celkové demontáži střešní krytiny a klempířských prvků, včetně ubourání dvou nefunkčních komínů, a pokládky nové krytiny.

Projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje, z programu na podporu rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji. Celkové náklady na akci činily 483 tis. Kč, z toho dotace byla téměř 242 tis. Kč. Realizace probíhala od září do začátku října.

 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM