Garáž hrůzy šla k zemi

 Video TV Chrastava    

O zelené garáži hrůzy, která hyzdila Chrastavu léta a od povodní 2010, kdy byla vážně poškozená, ohrožovala zdraví a životy osob, jsme podrobně informovali v článku z 5. dubna 2013 („Podaří se zlikvidovat garáž hrůzy?“) na webu města a též v Chrastavských listech 5/2013.

Majitelka nesplnila rozhodnutí stavebního úřadu v Chrastavě ze dne 31.3.2013 do 31.5.2013 a protože šlo o rozhodnutí bez odkladného účinku, byla garáž 4.6.2013 exekučně demolována na náklady města (krajský úřad jako odvolací orgán na odvolání majitelky, které přijal od prvoinstančního orgánu dne 23.4.2013, do data exekuce nereagoval). Náklady bude město od majitelky exekučně vymáhat.

Na místě garáže (na pozemku majitelky) zůstane prozatímně demoliční odpad (s výjimkou nebezpečného), neboť si to paní majitelka jako jeho majitelka vymínila. Pokud nedojde v přiměřené době k jeho odklizení, bude odklizení vymáháno.

 

V Chrastavě dne 06.06.2013 Michael Canov, starosta

 

Článek související: 05.04.2013: Podaří se zlikvidovat garáž hrůzy?