Kraj plní slovo – na Novou Ves průjezd volný

video TV Chrastava

Liberecký kraj pod ročním vedením Martina Půty plní slovo. Nejenže zajistil finance na popovodňové opravy krajských komunikací v Chrastavě (na které se minulé vedení slušně řečeno „vykašlalo“), ale zajistil i realizaci a ta běží podle plánu.

Liberecký kraj tak kromě již dříve realizovaného úseku od závor v Andělské Hoře do Kryštofova Údolí dokončil a zprovoznil další úseky této popovodňové akce, tj. ul. Žitavskou a dále přes nám. 1. máje první část ul. Frýdlantské po restauraci U Jeřice (skončila tak objížďka přes Družstevní) a především závěrečný stavebně nejnáročnější úsek Frýdlantské od bývalé Textilany po hranici s Novou Vsí (skončila tak objížďka přes kopec Novoveskou ulicí). U tohoto úseku dojde ještě po zimě k položení finální asfaltové vrstvy a město Chrastava zde přispěje k dílu v obytném úseku vybudováním chodníků.

Věřím, že občané našeho města strpí v příštím roce nutnosti dalších dopravních omezení, neboť popovodňové rekonstrukce krajských komunikací je nutné dokončit a je to také v našem společném zájmu. A tak bude v příštím roce rekonstruován střední úsek Frýdlantské (od restaurace U Jeřice po bývalou Textilanu), Nádražní ulice a pravděpodobně též navazující ulice Andělohorská až po závory v Andělské Hoře (v tomto úseku nelze zcela vyloučit rok 2015, to samé platí i pro popovodňovou rekonstrukci komunikace v Nové Vsi). A bude též realizována popovodňová rekonstrukce komunikace ve Vítkově.

Věřím, že snad mohu i tímto způsobem nejen za sebe, ale za všechny občany našeho pěkného městečka poděkovat Libereckému kraji (a zhotovitelské firmě Eurovia) za to, že drží slovo a opravy svých komunikací na našem katastru nejen realizuje, ale dodržuje i daný harmonogram.

 

V Chrastavě dne 2.12.2013 Ing. Michael Canov, starosta

 

Články (+ reportáže Tv Chrastava) související:

30.10.2013 Andělská Hora – Kryštofovo Údolí finíto

04.07.2013 Supermajstrštyk hejtmana Půty

22.02.2013 Andělohorské a Nové Vsi bliklo světélko naděje

20. 2. 2013 Tiskovka kraje poprvé v Chrastavě

13. 2. 2013 103. večer se starostou - rekonstrukce páteřní komunikace II/592