Fondu solidarity EU – celková výše pomoci

Město Chrastava získalo na základě tří podaných žádostí finanční podporu z Fondu solidarity EU prostřednictvím Libereckého kraje v celkové výši 22.885.677,44 Kč určenou na obnovu škod způsobených při rozsáhlé povodni v srpnu 2010.

Cílem Fondu solidarity EU je přispívat státům postiženým přírodní katastrofou velkých rozměrů na nápravu vzniklých škod. Mezi povinnosti příjemce finančního příspěvku patří označení všech podpořených stavebních prací informační tabulí, která musí být viditelná, trvalá, označená logem EU a musí na ní být uvedeno: Podpořeno z Fondu solidarity EU - Náprava povodňových škod, srpen a září 2010, včetně stručného popisu předmětu podpory.

V Chrastavě se k tomuto účelu vyrobilo více než 60 informačních tabulí, které byly rozmístěny po celém území města.

Kompletní seznam podpořených akcí je uveden zde.

 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM